Sunday, October 16, 2011

ਮੱਸਿਆ ਦਿਸੇ ਨਾ ਮੁਕਦੀ

- ਮਹਿੰਦਰ ਰਿਸ਼ਮ

ਚੜ ਵੇ ਚੰਨਾ ਸੋਹਣਿਆ
ਤੈਨੂੰ ਅਰਘ ਚੜਾਵਾਂ
ਐਵੇਂ ਫਿਰਦੋਂ ਰੁਸਿਆ
ਤੈਨੂੰ ਹੱਸ ਮੰਨਾਵਾਂ

ਚੰਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚਾਨਣੀ
ਤੇਰੇ ਨਾ ਰੁਸ਼ਨਾਵਾਂ
ਮੁਖ ਤੇਰਾ ਹੱਸਦਾ ਵੇਖ
ਮੈਂ ਖਿੜਦੀ ਜਾਵਾਂ

ਠੰਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਤੇਰੀਆਂ
ਮੈਂ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ
ਰੂਪ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣਿਆ
ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ

ਰੁਸ ਰੁਸ ਜਾਵੇਂ ਸੋਹਣਿਆ
ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾਵਾਂ
ਤੂੰ ਬਦਲਾਂ ਉਹਲੇ ਛੁੱਪਿਆ
ਕਿਥੇ ਲੱਭਦੀ ਆਵਾਂ

ਕਦ ਪੁੰਨਿਆ ਹੁਣ ਹੋਵਣੀ
ਕਿਹੜਾ ਪੀਰ ਧਿਆਵਾਂ
ਮੱਸਿਆ ਦਿਸੇ ਨਾ ਮੁਕਦੀ
ਕਿੰਝ ਚਿਤ ਠਹਿਰਾਵਾਂ

ਚੜ ਵੇ ਚੰਨਾ ਸੋਹਣਿਆ
ਤੈਨੂੰ ਅਰਘ ਚੜਾਵਾਂ
ਐਵੇਂ ਫਿਰਦੋਂ ਰੁਸਿਆ
ਤੈਨੂੰ ਹੱਸ ਮੰਨਾਵਾਂ

No comments:

Post a Comment