Monday, October 10, 2011

ਗਜ਼ਲ / گزل

ਡਾ. ਲੋਕ ਰਾਜ
ਤੇਰਾ ਘਰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੀ
ਓਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸਦਾ ਡਰ ਸੀ
ਟੁੱਟਣਾ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਨੇ ਹੀ ਸੀ
ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਸੀ
ਕੁਛ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੁੰਦੀ
ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਦ ਨਾਬਰ ਸੀ
ਫਰਕ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇ ਹਉਮੈਂ ਵਿੱਚਲਾ
ਜੇ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਰੱਤੀ ਭਰ ਸੀ
ਕਦ ਤਕ ਆਖਰ ਨਿਭਦੀ ਏਦਾਂ
ਊਠਾਂ ਯਾਰੀ, ਨੀਵਾਂ ਦਰ ਸੀ
..............................................
- ڈا. لوک راج
تیرا گھر نہ میرا گھر سی
اوہی ہویا جسدا ڈر سی
ٹٹنا تاں بس اک نے ہی سی
اک شیشہ سی، اک پتھر سی
کچھ تاں دل دی دسی ہندی
تیرے توں میں کد نابر سی
فرق جو میں تے ہؤمیں وچلا
جے سمجھو تاں رتی بھر سی
کد تک آخر نبھدی اےداں
اوٹھاں یاری، نیواں در سی

No comments:

Post a Comment